Kolekcja

Stare Druki

Kolekcja obejmuje listę starych druków Zakładu Narodowego im.Ossolińskich zdigitalizowanych przy współudziale funduszy unijnych w ramach dwóch projektów: 1. „Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” - projekt dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach mechanizmów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 2. "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

podrzędne

Kolekcji: 0

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji