Object structure

Title:

Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organization and accounting principles in public education units

Creator:

Rechul, Halina

Subject and Keywords:

jednostka oświatowa ; sektor finansów publicznych ; zasady rachunkowości ; educational unit ; public finance sector ; accounting principles

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 185-195

Abstrakt:

W artykule podjęto rozważań na temat zasad i organizacji rachunkowości w publicznej jednostce oświatowej, która funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Celem artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych z zakresu rachunkowości jednostki oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych rozwiązań stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej, której wynikiem jest zidentyfikowanie występujących w praktyce rozwiązań z zakresu organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych. W artykule wskazano przede wszystkim te zasady rachunkowości, których stosowanie gwarantuje rzetelne i przejrzyste prowadzenie rachunkowości, co jest niezbędne w sytuacji wykorzystywania do realizacji zadań środków publicznych. W opracowaniu wskazano także możliwe formy obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych wykorzystywane przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.16

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528 ; Finanse publiczne

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu