Object structure
Title:

Ekonomia złożoności a równowaga wielopunktowa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Complexity economics vs. multiple equilibria

Creator:

Dąbrowski, Ireneusz

Subject and Keywords:

ekonomia złożoności ; równowaga wielopunktowa ; complexity economics ; multiple equilibria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 58-70

Abstrakt:

Poszukiwanie mechanizmów harmonizujących i stabilizujących procesy ekonomiczne prowadziło do stawiania praktycznego problemu znajdowania, stabilności i jednoznaczności równowagi jako głównego obszaru badań (stabilizacja równowagi w systemie). Możliwość występowania dodatnich sprzężeń zwrotnych w systemie ekonomicznym generuje dwa nowe problemy jakimi są równowaga wielopunktowa oraz dynamika systemu ekonomicznego. Są to dwa istotne skutki reakcji systemu ekonomicznego na zmiany (szoki) w warunkach niestabilności. Idea równowagi wielopunktowej powoduje konieczność wyjścia poza ekonomię heterodoksyjną, co jest współcześnie coraz częściej akceptowane przez ekonomistów. Badanie zjawisk równowag wielopunktowych wymaga skierowania myślenia ekonomistów w stronę ekonomii złożoności jako syntezy wielu podejść heterodoksyjnych z głównym nurtem ekonomii. Celem artykułu jest przybliżenie problemów równowag wielopunktowych i koncepcji ekonomii złożoności we współczesnej literaturze przedmiotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.05

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: