Object structure

Title:

Praca nieodpłatna i rynek pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Unpaid work and the labour market

Creator:

Drela, Karolina

Subject and Keywords:

rynek pracy ; unpaid work ; praca nieodpłatna ; praca niewidoczna ; labour market ; shadow work ; invisible work

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 71-83

Abstrakt:

W artykule przedstawiono analizę nieodpłatnej pracy w Polsce. Podjęto również próbę określenia najważniejszych rozwiązań, które mogą zmienić jej postrzeganie, by stała się pracą odpłatną. Wiadomo, że ma ona istotny wpływ na rynek pracy, więc znaczenie ekonomiczne nieopłaconej pracy musi być bardzo duże. Ta sama działalność może być przecież płatna, jak i nieodpłatna, w zależności od kontekstu społecznego, dlatego szczególną uwagę zwrócono na główne rodzaje pracy nieodpłatnej, co pozwoliło autorowi zaprezentować kilka rozwiązań tych problemów. Realizacja wskazanego wyżej celu badawczego jest oparta na źródłach danych zastanych. W analizie ilościowej tych danych zastosowano metodę opisową i porównawczą z uwzględnieniem danych GUS z różnych lat

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529 ; Ekonomia

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu