Object structure
Title:

Efekty skali w tworzeniu technologii i akumulacji kapitału ludzkiego a stagnacja i regres technologiczny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Scale effects in creating technology and human capital accumulation in analyzing stagnation and technological regress

Creator:

Sternal, Bartosz

Subject and Keywords:

efekty skali ; innowacje ; postęp techniczny ; stagnacja ; regres technologiczny ; scale effects ; innovation ; technological progress ; stagnation ; technological regress

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 332-344

Abstrakt:

W artykule rozważany jest problem ewentualnej utraty wiedzy ekonomicznie użytecznej w ramach modelu wzrostu. Zaproponowany model wzrostu opiera się na alokacji kapitału ludzkiego przez pokolenie młodsze między różne zadania produkcyjne, by uzyskać możliwie wysoki dochód w przyszłości dzięki specjalizacji. Alternatywą dla uczenia się istniejących technik produkcji jest innowacja. W ramach modelu sformułowany zostaje wniosek, że warunkiem innowacyjności gospodarki jest wzrost rozmiaru gospodarki mierzonego liczbą tworzących ją podmiotów. Stagnacja demograficzna prowadzi zarazem do stagnacji technologicznej i w konsekwencji gospodarczej, postępująca zaś depopulacja do trwałego regresu technologicznego. Rozważania zostają uzupełnione o wpływ dyfuzji technologii, dzięki której rozmiar rynków zagranicznych może substytuować rozmiar gospodarki krajowej dla potrzeb innowacji i utrzymania poziomu wiedzy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.29

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: