Object structure
Title:

Znaczenie i efekty wirtualizacji w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Impact and role of virtualization in implementing personal function in enterprises

Creator:

Gołembski, Marcin

Subject and Keywords:

funkcja personalna ; wirtualizacja ; digitalizacja ; personnel function ; virtualisation ; digitalisation

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4, s. 19-24

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba wskazania znaczenia oraz efektów wirtualizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach. W artykule zaprezentowano wyniki badań, w których przyjętą metodą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym formularz ankiety. Przedmiotem badania był stan fatyczny w zakresie wirtualizacji funkcji personalnej oraz deklarowane efekty jej stosowania przez badane przedsiębiorstwa. Badaniu poddano 226 przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Wynika z nich, że stan wirtualizacji w analizowanych podmiotach uznać należy za stosunkowo niewielki, co świadczyć może m.in. o tym, że proces wirtualizacji jest długotrwałym wyzwaniem organizacyjnym i technicznym. Ponadto można wysnuć wniosek, że deklarowane efekty wirtualizacji funkcji personalnej mogą stanowić źródło zarówno korzyści, jak i zagrożeń dla przedsiębiorstwa, co stanowi jednocześnie przesłankę do dalszych badań w przedmiotowym obszarze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.4.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: