Object structure

Title:

Pokolenie wspólnych zasobów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Generation of shared resources

Creator:

Ziobrowska, Justyna

Subject and Keywords:

gospodarka współdzielenia ; konsument ; sharing economy ; wspólna konsumpcja ; wzajemność ; consumer ; common consumption ; reciprocity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530; s. 37-45

Abstrakt:

Postęp technologiczny w sektorze ICT, spadek zaufania społeczeństwa do instytucji państwa, kryzys w roku 2008, ale też kryzys dotcomów w 2001 r. oraz zmiany społeczno- kulturowe przyczyniły się do intensywnego rozwoju nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sharing economy. Zjawisko „globalnego dzielenia się” przybiera na sile. Bardzo szybko zmieniają się zachowania konsumentów (zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia), którzy coraz mniejszą wagę przywiązują do posiadanych przedmiotów, natomiast coraz chętniej się nimi dzielą. Jest to pokolenie, które darzy niewielkim sentymentem posiadane przedmioty, dążąc do minimalizmu oraz „oczyszczania przestrzeni” W artykule podjęto próbę stworzenia profilu konsumenta korzystającego z usług gospodarki współdzielenia oraz przeanalizowano jego świadomość i oczekiwania względem gospodarki opartej na dzieleniu. Autorka opisała stosunek współczesnego konsumenta do posiadania oraz czasowego dostępu do rzeczy i usług. Wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, badań dokumentów oraz metodę sondażu diagnostycznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.530.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 530 ; Społeczne gospodarowanie - sharing economy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu