Show structure

Title:

Dobór walorów oraz wyczucie rynku - umiejętności zarządzających funduszami inwestycyjnymi

Title in english:

Stock selection and market timing: skills of mutual fund managers

Creator:

Filip, Dariusz

Abstrakt:

Artykuł koncentruje się na ocenie umiejętności zarządzających portfelami inwestycyjnymi polskich funduszy akcyjnych. W badaniu wykorzystano stosunkowo dużą próbę badawczą, liczącą 87 podmiotów. Horyzont czasowy badania ustalono na okres 2000 - 2015. Wyniki menedżerów oceniane były pod kątem umiejętności doboru walorów oraz wyczucia rynku. Otrzymane rezultaty wskazują na brak umiejętności w przewidywaniu tendencji rynkowych, mierzonych parametrami z modeli Treynora–Mazuya oraz Henrikssona–Mertona. Analiza z wykorzystaniem testu istotności dla wartości średniej, liczebności dodatnich i ujemnych wyników, jak również metod panelowych dla danych przestrzenno-czasowych nie dała jednoznacznych rezultatów co do istnienia umiejętności selekcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2018.531.09

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 531; s. 103-115

Language:

pol

Relation:

Bankowość i rynki finansowe

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu