Object structure
Title:

Wybrane aspekty rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected aspects of accounting of small and medium enterprises in Poland in the light of surveys

Creator:

Banaszkiewicz, Aleksandra ; Makowska, Ewa

Subject and Keywords:

sektor MSP ; formy opodatkowania działalności ; wybrane aspekty rachunkowości sektora MSP ; sector of small and medium enterprises ; forms of business taxation ; selected aspects of accounting for the sector of small and medium enterprises

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 23-30

Abstrakt:

Współczesna gospodarka stawia przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami szczególne wyzwania. Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze, rosnąca konkurencja oraz wymagania konsumentów czy też zmiany w zakresie produkcji lub skrócony cykl życia produktów – to tylko niektóre problemy, z którymi aktualnie borykają się przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych w 2015 roku pilotażowych badań ankietowych dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W jego ramach dokonano analizy obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia zakładania i rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie zarządcze i rachunkowe. Jak wykazały badania, najczęstszymi przeszkodami w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej są wysokie podatki, niestabilność prawa oraz nadmiar obowiązków biurokratycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: