Object structure
Title:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Mandatory liability insurance for qualified trust service provider

Creator:

Bednarczyk, Teresa H. ; Wieteska, Stanisław

Subject and Keywords:

kwalifikowani dostawcy usług zaufania ; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ; qualified trust service providers ; liability insurance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 31-43

Abstrakt:

W warunkach gospodarki rynkowej ważnym elementem jest nadawanie certyfikatów towarom, usługom, instytucjom, przedsiębiorstwom. Certyfikaty są nadawane przez tzw. kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Jednym z warunków funkcjonowania kwalifikowanych dostawców usług zaufania jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Celem artykułu jest ocena ryzyka w ubezpieczeniu obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej dostawców usług zaufania. Jest to całkowicie nowy produkt na polskim rynku ubezpieczeniowym. W artykule dokonano krytycznej analizy wielu parametrów wynikających z przyjętego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Wskazano m.in. na ogólnikowy charakter przyjętego zakresu odpowiedzialności, brak podstaw do obliczania składki ubezpieczeniowej czy obiektywnej likwidacji szkód.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: