Object structure
Title:

Finansowanie zewnętrzne w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

External financing in micro and small enterprise activities

Creator:

Brojakowska-Trząska, Magdalena

Subject and Keywords:

źródła finansowania działalności przedsiębiorstw ; mikro- i małe przedsiębiorstwa ; finansowanie zewnętrzne ; finansowanie własne ; finansowanie zagraniczne ; sources of financing activity of enterprises ; micro and small enterprises ; external financing sources ; own and foreign financing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 44-54

Abstrakt:

Mikro- i małe przedsiębiorstwa, będące kreatorem miejsc pracy oraz źródłem innowacji, odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Od możliwości rozwoju najmniejszych przedsiębiorstw uzależniony jest wzrost koniunktury. Jednak właściwe funkcjonowanie i możliwości rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw uzależnione są od dostępności źródeł finansowania oraz kształtowania struktury finansowania podmiotów. Artykuł ma na celu identyfikację dostępnych źródeł i możliwości finansowania mikro- i małych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem oceny dostępności zewnętrznego finansowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: