Object structure

Title:

Ufinansowienie gospodarki a zakres i skala zadłużenia gospodarstw rolniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financialization of the economy vs. the scope and scale of agricultural farms

Creator:

Franc-Dąbrowska, Justyna ; Bereżnicka, Joanna

Subject and Keywords:

ufinansowienie ; finansjalizacja ; gospodarstwo rolnicze ; FADN ; zadłużenie ; financing ; financialization ; agricultural farms ; indebtedness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 73-82

Abstrakt:

Ufinansowienie gospodarki nie dotyczy już tylko rynków finansowych. Poszukiwanie nowych zastosowań dla wolnych środków pieniężnych prowadzi do inwestowania w rolnictwie. Ufinansowienie rolnictwa przyjmuje trzy formy: inwestycji w ziemię rolną, wzrostu inwestycji w towary i surowce, w tym surowce rolne, oraz wzrostu poziomu zadłużenia gospodarstw rolniczych. Celem badań było ustalenie zmian poziomu zadłużenia w gospodarstwach rolniczych (z pola obserwacji FADN) w latach 2008-2015 oraz weryfikacja przypuszczenia, że proces ufinansowienia gospodarki dotyczy również tej grupy podmiotów. Zwiększył się udział zadłużenia w produkcji wytworzonej w badanych gospodarstwach, szczególnie tych produkujących na większą skalę. Stwierdzono, że im silniejsze ekonomicznie gospodarstwo, tym większy udział długu w relacji do wielkości produkcji rolniczej. Stwierdzono, że zjawisko ufinansowienia dotyczy także gospodarstwach rolniczych w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu