Object structure
Title:

Weryfikacja dokładności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie emitentów obecnych na platformie Catalyst

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Verification of discriminatory analysis models accuracy by the example of issuers present on the Catalyst platform

Creator:

Mikutowski, Mateusz

Subject and Keywords:

obligacje korporacyjne ; Catalyst ; upadłość ; analiza dyskryminacyjna ; dłużne papiery wartościowe ; corporate bonds ; bankruptcy ; discriminatory analysis ; debt securities

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 171-184

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest weryfikacja, czy najpopularniejsze polskie modele dyskryminacyjne mogą stanowić użyteczne narzędzie do ograniczania ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne będące głównym przedmiotem obrotu na platformie Catalyst. W tym celu autor zweryfikował zachowanie sześciu polskich modeli upadłościowych w okresie sześciu kwartałów poprzedzających ogłoszenie niewypłacalności przez spółki, których obligacje były notowane na platformie Catalyst. Przeprowadzona analiza wykazała niewielką skuteczność większości analizowanych modeli. W artykule przedstawiono także statystyki bankructw emitentów na rynku Catalyst oraz wskazano istotność zwiększania świadomości dotyczącej ryzyka powiązanego z obligacjami korporacyjnymi wśród inwestorów. Dodatkowo autor opisał możliwe przyczyny ich niewielkiej skuteczności oraz przedstawił możliwe kierunki rozwoju metod dyskryminacyjnych wynikające z zaobserwowanych tendencji oraz rozwoju zaawansowanych metod analizy danych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: