Object structure
Title:

Dyskonto wartości przedsiębiorstwa z tytułu nadmiernego optymizmu. Podejście modelowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Discount of the company’s value due to excessive optimism. Model approach

Creator:

Pastusiak, Radosław

Subject and Keywords:

nadmierny optymizm ; wycena przedsiębiorstwa ; heurystyki ; dyskonto ; excessive optimism ; the valuation of the company ; heuristics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 185-195

Abstrakt:

Celem artykułu jest wykazanie wpływu zjawiska nadmiernego optymizmu na wartość przedsiębiorstwa. W badaniach zastosowano prosty model optymalizacyjny wykorzystujący dyskonto z tytułu nadmiernego optymizmu w wycenie przedsiębiorstwa. W strukturze przygotowywanych rekomendacji jest więcej rekomendacji pozytywnych niż negatywnych i neutralnych. Statystycznie byłoby to zasadne przy stałym rynku wzrostowym – a przecież na giełdzie jest hossa, bessa, oraz są na niej okresy trendu horyzontalnego. Dlaczego w takim razie w zmieniającej się koniunkturze zawsze przeważają rekomendacje pozytywne? Na podstawie badań w artykule wskazano, że dominuje właśnie taki typ rekomendacji. Następnie porównano cenę notowań w dniu wydania rekomendacji pozytywnych do ceny, jaką spółka osiągnęła po roku notowań. Uzyskane wyniki wskazują, że mimo pozytywnych rekomendacji domów brokerskich znaczna część rekomendacji w spółkach podaje cenę za wysoką w stosunku do ceny realnie uzyskiwanej przez przedsiębiorstwo na GPW. Analiza wykazała również nadmierny optymizm wśród analityków.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.18

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: