Object structure
Title:

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw przemysłowych w opinii zarządzających

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources of financing of industrial enterprises according to their managers

Creator:

Wasilewski, Mirosław ; Pawlik, Magdalena

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa przemysłowe ; źródła finansowania ; strategia gospodarowania kapitałem obrotowym ; rentowność kapitałów własnych ; industrial enterprises ; sources of financing ; working capital management strategy ; return on equity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 229-240

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono opinie zarządzających dotyczące źródeł finansowania działalności w przedsiębiorstwach przemysłowych. Analizie poddano 26 spółek produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwa przemysłowe stosują zróżnicowane formy finansowania działalności, biorąc pod uwagę ich dostępność oraz koszt zaangażowania. Najwięcej spółek korzysta z kapitału własnego i długoterminowych kredytów bankowych. Te źródła finansowania są stabilne, aczkolwiek najdroższe. Za najtrudniej dostępne źródła finansowania zarządzający uznali dotacje i subwencje oraz venture capital, z których nie korzystało żadne z badanych przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.22

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: