Object structure
Title:

Zobowiązania handlowe jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstw: przykład spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trade payables as a source of short-term finance: the case of companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna

Subject and Keywords:

zobowiązania handlowe ; kredyt kupiecki ; należności handlowe ; źródła finansowania ; trade payables ; trade credit ; trade receivables ; sources of finance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533; s. 280-290

Abstrakt:

Celem badania była analiza znaczenia zobowiązań handlowych jako krótkoterminowego źródła finansowania przedsiębiorstw. Badaniem objęto 190 krajowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2016. Wyniki empirycznej weryfikacji wskazują na malejące znaczenie zobowiązań handlowych w strukturze źródeł finansowania badanych podmiotów przy wzroście udziału krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spadek udziału zobowiązań handlowych w zobowiązaniach krótkoterminowych najsilniej dotyczył makrosektorów: „ochrona zdrowia”, „technologie” oraz „paliwa i energia”. W całym rozważanym okresie, uwzględniając pozycję netto w kredycie kupieckim, większość spółek występowała w charakterze jego dawcy. W przeważającej części dawcami kredytu kupieckiego były spółki z makrosektorów: „produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa” oraz „technologie”.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.533.27

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 533 ; Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: