Object structure
Title:

Nowe mieszczaństwo jako wykluczająca grupa interesu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New generation of cities’ inhabitants as an excluding group of interests

Creator:

Krysiński, Dawid

Subject and Keywords:

aktywizacja społeczna ; wykluczenie społeczne ; dominacja społeczna ; nowe mieszczaństwo ; studia miejskie ; social activation ; social exclusion ; social domination ; new generation of cities inhabitants ; urban studies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534, s. 9-20

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba pokazania, jak zaangażowanie społeczne nowych mieszczan przybiera wykluczający charakter, mimo inkluzywnej narracji, która towarzyszy tym działaniom i sugeruje, że odbywają się w imię ogółu mieszkańców. Opisano specyfikę nowego mieszczaństwa i przedstawiono dwa obszary życia miejskiego, które mogą prowadzić do dominacji nowych mieszczan – tj. kształtowanie miejskiej przestrzeni konsumpcji oraz działania mające na celu aktywizację innych kategorii mieszkańców w celu wspólnego rozwiązywania problemów. W końcowej części artykułu skoncentrowano się na drugim ze wskazanych przypadków, zarysowując trzy wymiary symboliczne, które mogą rodzić wspomnianą dominację i prowadzić do transmisji partykularnego systemu wartości nowego mieszczaństwa poprzez wspólne działania w przestrzeni miasta. Wskazano też, w jaki sposób rodzi to konflikty między nowymi mieszczanami a pozostałymi mieszkańcami oraz prowadzi do wycofania drugiej ze wskazanych grup.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.534.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534 ; Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: