Object structure
Title:

Dlaczego Łódź? Atrakcyjność migracyjna miasta w ujęciu jakościowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Why Łódź? Migration attractiveness of the city in qualitative approach

Creator:

Szafrańska, Ewa ; Michalska-Żyła, Agnieszka

Subject and Keywords:

atrakcyjność migracyjna ; powody migracji ; Łódź ; warunki życia ; badania jakościowe ; migration attractiveness ; reasons for migration ; living conditions ; qualitative approach

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534, s. 21-35

Abstrakt:

Relatywnie niska atrakcyjność migracyjna Łodzi, pogłębiająca niekorzystną sytuację demograficzną miasta, skłoniła do sformułowania pytania kim są osoby, które decydują się związać swoje losy z miastem oraz jakie są główne powody ich osiedleńczych decyzji. Empiryczną podstawą artykułu są badania przeprowadzone w 2016 r. wśród „nowych łodzian”. Podjęta problematyka mieści się w szerszej perspektywie badań nad atrakcyjnością migracyjną miast lecz ujęta została w sposób jakościowy (z wykorzystaniem techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego). Rezultaty badania wskazały, że do głównych powodów osiedlenia się w mieście należą: po pierwsze funkcjonowanie najważniejszych kompleksów instytucjonalnych takich jak rynek pracy, edukacja, opieka zdrowotna oraz usługi dla ludności; po drugie względy osobiste i rodzinne; oraz po trzecie podjęcie studiów oraz znalezienie tu pierwszej pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.534.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534 ; Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: