Object structure
Title:

Determinanty jakości życia i zadowolenia z życia mieszkańców polskiego miasta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of the quality of life and satisfaction with life of the inhabitants of a Polish city

Creator:

Kotarski, Hubert

Subject and Keywords:

jakość życia ; miasto ; jakość życia w mieście ; Rzeszów ; dobrostan ; sytuacja życiowa ; quality of life in a city ; city ; well-being ; life situation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534, s. 33-43

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie jakości życia mieszkańców Rzeszowa w wieku 18–75 lat za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF, który zawiera 26 pytań i analizuje 4 podstawowe domeny jakości życia: fizyczną, psychiczną, relacji społecznych, środowiska funkcjonowania badanego oraz globalną jakość życia i samoocenę stanu zdrowia. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie 618 dorosłych mieszkańców Rzeszowa. Respondentów wylosowano za pomocą doboru losowego systematycznego z ukrytym podziałem na warstwy, z bazy ewidencji ludności. Do analizy czynników różnicujących ocenę jakości życia mieszkańców zastosowano zmienne socjodemograficzne, w postaci płci, wieku oraz wykształcenia oraz zmienne o charakterze czynników społecznych – sytuacja materialna oraz wskaźnik masy ciała (BMI). Uzyskane wyniki wskazują, że płeć nie różnicuje jakości życia rzeszowian. Na jakość życia wpływają za to wiek, wykształcenie, sytuacja materialna oraz wskaźnik masy ciała.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.534.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534 ; Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: