Object structure
Title:

Efektywność procesów racjonalizacji polityki oświatowej gmin

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efficiency of educational policy rationalization processes of communes

Creator:

Kołomycew, Anna ; Kotarba, Bogusław

Subject and Keywords:

racjonalizacja sieci szkół ; polityka oświatowa ; likwidacja szkół ; efektywność ekonomiczna ; samorząd terytorialny ; rationalization of school network ; educational policy ; schools closure ; economic efficiency ; self-government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534, s. 79-88

Abstrakt:

W artykule podjęto problem efektywności procesów racjonalizacji polityki oświatowej prowadzonej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w latach 2006–2014. Autorzy skoncentrowali się na najbardziej radykalnej formie racjonalizacji, jaką jest likwidacja szkół. Celem artykułu było zweryfikowanie, na ile likwidacja szkół faktycznie przyczyniła się do redukcji kosztów realizacji zadań oświatowych. Ponadto autorzy wskazują na uwarunkowania procesów likwidacji szkół i skupiają się na czynnikach, które obniżają efektywność ekonomiczną podejmowanych działań, ale są istotne z punktu widzenia interesu władz lokalnych. Bazując na wynikach badań empirycznych, autorzy stwierdzają, że elementem wpływającym na wysokość kosztów zadań oświatowych są przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli. Tymczasem likwidacja szkół, z różnych względów, nie zawsze była związana z redukcją etatów, co ograniczało efektywność działań racjonalizacyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.534.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534 ; Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: