Object structure

Title:

Wielogłos – małe społeczności lokalne o integracji cudzoziemców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polyphony – local communities about integration with foreigners

Creator:

Goszczyński, Wojciech ; Stankowska, Joanna

Subject and Keywords:

społeczności lokalne ; integracja ; cudzoziemcy ; ośrodki recepcyjne ; local communities ; integration ; foreigners ; reception centres

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534, s. 102-115

Abstrakt:

W artykule zostały przedstawione wyniki badania nad relacjami mieszkańców małych społeczności lokalnych z obcokrajowcami mieszkającymi w ośrodkach recepcyjnych dla cudzoziemców. Projekt objął trzy odmienne miejscowości: wiejską, peryferyjną Grupę, małomiejską, elitarną Podkowę Leśną oraz Słupsk traktowany w badaniu jako grupa kontrolna. Stosując technikę wywiadów kwestionariuszowych, zespół badawczy starał się odpowiedzieć na pytania o charakter relacji, ocenę codziennych doświadczeń, społeczny dystans oraz wpływ specyfiki wspólnoty na kontakty z obcokrajowcami mieszkającymi w ośrodkach. Wyniki badania wskazują na to, że proces integracji cudzoziemców jest trudny i wywołuje negatywne reakcje mieszkańców. Jednocześnie paradoksem jest to, że lepiej przebiega on w społeczności małej, peryferyjnej, w której istnieje przestrzeń wspólnych styczności, relacji, działań różnych grup.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.534.09

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534 ; Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu