Object structure
Title:

Promocja wydarzeń przez miasta w serwisie społecznościowym – próba uogólnienia na przykładzie miast poprzemysłowych województwa śląskiego i serwisu Facebook

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Events promotion by cities in social media service – an attempt to generalization based on example of postindustrial cities of Silesia region and Facebook

Creator:

Piotrowski, Paweł

Subject and Keywords:

wydarzenia ; miasta poprzemysłowe ; media społecznościowe ; events ; postindustrial cities ; social media

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535, s. 143-151

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba wskazania uogólnień empirycznych dla promocji wydarzeń w serwisie społecznościowym Facebook na przykładzie wybranych miast poprzemysłowych województwa śląskiego oraz odpowiedź na pytanie o spójność działań prowadzonych w tym serwisie społecznościowym z zapisami dokumentów strategicznych i ogółem działań miast. W artykule zwrócono uwagę na rolę mediów społecznościowych w promocji wydarzeń, jak również właściwy sposób prowadzenia tych działań dla osiągnięcia celów z zakresu marketingu terytorialnego. Przedstawiono czynniki wykorzystane przy porównaniu miast, a następnie zwracając uwagę na różnice pomiędzy miastami, zaproponowano 3 podejścia do promocji wydarzeń w mediach społecznościowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.13

Language:

pol

Relation:

Marketing turystyczny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: