Object structure

Title:

Produkty gospodarstw agroturystycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The product of agritourism farms

Creator:

Przeorek, Renata

Subject and Keywords:

produkt agroturystyczny ; elementy produktu agroturystycznego ; czynniki rozwoju ; agritourism product ; development factors ; elements of an agritourism product

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535, s. 152-160

Abstrakt:

W artykule zidentyfikowano i zwrócono uwagę na specyficzne elementy produktu gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w gminach wiejskich Pogórza Izerskiego. Autorka omówiła podstawowe uwarunkowania rozwoju produktu gospodarstw agroturystycznych, jak również możliwości ich wykorzystania w tworzeniu zróżnicowanej i unikatowej oferty. Podkreśliła, że przyjęcie charakterystycznych elementów środowiska i kultury oraz wykorzystanie różnych aktywności gospodarstwa rolnego w kształtowaniu składników oferty gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenie komplementarnych i kompleksowych produktów agroturystycznych pozwala na skuteczniejsze pozyskiwanie turysty – gościa na konkurencyjnym rynku turystyki wiejskiej. Rozważania uzupełniają uwagi dotyczące możliwości wprowadzenia nowych usług do oferty omawianych gospodarstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.14

Language:

pol

Relation:

Marketing turystyczny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu