Title:

Ocena zmian fizjologicznych oraz behawioralnych u pszczoły miodnej pod wpływem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i zmiennym natężeniu

Title in english:

Assessment of physiological and behavioral changesin honey bee under influence of the electromagnetic fieldwith a frequency of 50 Hz and variable current

Creator:

Migdał Paweł

Contributor:

Roman, Adam. Promotor ; Popiela-Pleban, Ewa. Promotor

Subject and Keywords:

pole elektromagnetyczne ; pszczoła miodna ; behawior ; fizjologia

Abstrakt:

Głównym i nadrzędnym celem badań własnych było określenie stopnia oddziaływania pola elektromagnetycznego przy określonych parametrach na organizm pszczoły miodnej oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie „czy i w jakim ewentualnie stopniu PEM negatywnie wpływa na zachowanie się pszczół i kondycje ich organizmu?”.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu