Object structure
Title:

Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of services in global value chains of the Central and Eastern European Countries

Creator:

Ambroziak, Łukasz

Subject and Keywords:

globalne łańcuchy wartości ; usługi ; kraje Europy Środkowej i Wschodniej ; powiązania w tył łańcucha ; powiązania w przód łańcucha ; global value chains ; services ; Central and Eastern European Countries ; backward linkages ; forward linkages

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 11-22

Abstrakt:

W artykule dokonano oceny znaczenia usług w globalnych łańcuchach wartości dziesięciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej (tj. Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier – EŚW) w latach 2000-2014. W tym celu wyznaczono macierz przepływów wartości dodanej w gospodarce światowej. Do obliczeń wykorzystano światowe tablice przepływów międzygałęziowych pochodzące z bazy WIOD Release 2016. Z przeprowadzonego badania wynikało, że w eksporcie krajów najbardziej zaangażowanych w globalnych łańcuchach wartości, tj. Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier, wysoki był udział zagranicznych usług (silne powiązania w tył łańcucha). W pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej relatywnie duży był udział krajowych usług, które znalazły się w eksporcie innych krajów (silne powiązania w przód łańcucha wartości).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: