Object structure

Title:

Pozycja krajów Afryki w handlu międzynarodowym w latach 2010-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Position of African countries in international trade in the years 2010-2015

Creator:

Ambukita, Eric

Subject and Keywords:

handel międzynarodowy ; pozycja ; Afryka ; Afryka Subsaharyjska ; international trade ; position ; Africa ; sub-Saharan Africa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 23-32

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest próba przeanalizowania tendencji w rozmiarach i strukturze handlu międzynarodowego Afryki ze szczególnym podkreśleniem jej pozycji i przyczyn niskiego udziału w handlu globalnym, a także określenie perspektyw ewentualnych zmian. Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Gospodarki krajów afrykańskich są słabo rozwinięte, a ich udział w gospodarce światowej stale się zmniejsza. Przejawia się to przez niedorozwój infrastruktury, zacofanie w przemyśle, rolnictwie itp. Taki stan rzeczy sprawia, że i handel międzynarodowy nie rozwija się, tym bardziej że struktura słabego przemysłu z punktu widzenia międzynarodowego podziału pracy i warunków wymiany jest bardzo niekorzystna. W opracowaniu przestawiono sytuację dotyczącą handlu międzynarodowego Afryki oraz potencjalne przyczyny małego udziału tego kontynentu w światowym handlu, a także kierunki – zaproponowanych przez autora – sposobów poprawy jej pozycji w handlu globalnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu