Object structure

Title:

Zmienność kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych na tle ceny bitcoina w latach 2016-2017

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The volatility of the most important cryptocurrencies’ exchange rates against the background of bitcoin’s price in the years of 2016-2017

Creator:

Michalczyk, Wawrzyniec

Subject and Keywords:

kryptowaluty ; bitcoin ; altcoiny ; kurs walutowy ; waluty wirtualne ; cryptocurrencies ; altcoins ; exchange rate ; virtual currencies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 242-253

Abstrakt:

Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki zmienności kursów najważniejszych kryptowalut alternatywnych (altcoinów) na tle bitcoina oraz wstępna ocena związków między nimi za pomocą współczynnika korelacji. Okres badawczy stanowią lata 2016-2017. Jako metodę zastosowano analizę statystyczną, uzupełnioną przez analizę literatury. Badanie potwierdziło, że najbardziej stabilną kryptowalutą jest bitcoin, co wiąże się z jego największą kapitalizacją i relatywnie długim okresem obecności na rynku. Widoczna przy różnych ujęciach, szczególnie w drugiej połowie badanego okresu, dodatnia korelacja pomiędzy cenami analizowanych walut wydaje się wynikać przede wszystkim z przyspieszenia tempa ich wzrostu. Brak jest z kolei uchwytnych na pierwszy rzut oka, wyraźnych i jednoznacznych związków kursów z ceną złota, ropy naftowej czy relacją euro względem dolara, co może potwierdzać oderwanie wartości walut wirtualnych od sfery realnej gospodarki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.20

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu