Object structure

Title:

Wyniki XI Konferencji Ministerialnej WTO – aktualne problemy, tendencje i wyzwania dla multilateralnego systemu handlu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The results of the 11th WTO Ministerial Conference – current problems, trends and challenges for the multilateral trading system

Creator:

Wróblewski, Marek ; Stecz, Katarzyna

Subject and Keywords:

WTO ; XI Konferencja Ministerialna ; kryzys WTO ; multilateralny system handlu ; inicjatywy plurilateralne ; XI Ministerial Conference ; WTO crisis ; multilateral trade system ; plurilateral initiatives

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 416-429

Abstrakt:

Multilateralny system handlu przeżywa poważny i długotrwały kryzys, którego przejawy szczególnie wyraźnie widać przez pryzmat problemów identyfikowanych w pracach przebiegających na forum WTO. Z tego względu niniejszy artykuł podejmuje próbę oceny i interpretacji wyników ostatniej XI Konferencji Ministerialnej (XI KM) WTO i w tym kontekście także identyfikacji aktualnych problemów, trendów i wyzwań obserwowanych w multilateralnym systemie handlu. W wymiarze metodologicznym opracowanie oparto przede wszystkim na krytycznej analizie dokumentów źródłowych WTO, a także obserwacji uczestniczącej i wywiadach bezpośrednich z uczestnikami XI KM. Uzyskane wyniki badań sugerują, iż kryzys WTO ulega pogłębieniu, zwłaszcza w filarze negocjacyjnym. W związku z tym podejście plurilateralne w pracach WTO może stanowić obecnie jedyny realnie dostępny model umożliwiający kontynuację rozmów, zwłaszcza w odniesieniu do tzw. nowych inicjatyw handlowych, ze względu na brak możliwości osiągnięcia porozumienia multilateralnego w większości aktualnych obszarów negocjacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.34

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu