Show structure

Title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol. 20, 2011, nr 3

Group publication title:

Advances in Clinical and Experimental Medicine

Subject and Keywords:

historia medycyny ; medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; badania doświadczalne ; zdrowie publiczne ; etyka

Description:

poprzedni tytuł : Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej ; Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Ulrich's (TM) International Periodicals Directory, Index Copernicus

Publisher:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Advances in Clinical and Experimental Medicine, Vol.20, 2011

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

angiogeneza ; zespół stopy cukrzycowej ; naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu ; chirurgia klatki piersiowej ; wentylacja jednego płuca ; propofol ; sewofluran ; perfuzja płucna ; kadm ; cynk ; glukozo-6-fosfataza ; ślinianka podżuchwowa ; przewlekłe zakażenie HCV ; insulinopodobny czynnik wzrostu I ; immunocytochemia ; technika wizualizacji przestrzennej ; przewlekłe zapalenie przyzębia ; zapalenie przyzębia ; żyłki z wysokim śródbłonkiem (HEVs) ; nowotwory ; krypty komórkowe ; MVP/LRP ; TEP1 ; vPARP ; antygen CA 19-9 ; rak trzustki ; omdlenie wazowagalne ; test pochyleniowy ; blok przedsionkowo-komorowy ; rekreacja ruchowa ; choroba niedokrwienna serca ; czynniki demograficzne ; prewencja ; polipy nosa ; alergia ; eozynofile ; nabłonek ; klarytromycyna ; leczenie raka ; placebo ; randomizowane badania kliniczne ; przeżycie bez progresji choroby ; etyloceluloza ; poliwinylopirolidon ; metoda mokrej granulacji ; uwalnianie niezgodne z prawem Ficka ; mokra granulacja ; prawo Ficka ; mielografia ; spiralna tomografia komputerowa ; splot ramienny ; uszkodzenie kręgosłupa ; odosobnione guzy włókniste ; guzy włókniste ; karmienie piersią ; wady zgryzu ; uzębienie mleczne ; dyskopatia ; sprawność ; kwestionariusz Oswestry ; wielonienasycone kwasy tłuszczowe ; serce ; zaburzenia rytmu serca ; poród w wodzie ; zanurzenie w wodzie ; alternatywne metody naturalnego porodu ; poród naturalny