Title:

Wpływ substancji organicznej na rozpuszczalność, fitoprzyswajalność i formy metali ciężkich w osadach poflotacyjnych górnictwa miedzi i arsenu

Title in english:

The influence of organic matter on the solubility, phytoavailability and speciation of heavy metals in the tailings produced by copper and arsenic mining

Creator:

Gersztyn Leszek

Contributor:

Karczewska, Anna. Promotor ; Gałka, Bernard. Promotor

Subject and Keywords:

metale ciężkie ; arsen ; materia organiczna ; osady poflotacyjne

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Przedmiotem pracy było określenie wpływu różnych substancji organicznych na zmiany rozpuszczalności i form wybranych metali: miedzi i cynku, a także ołowiu, oraz arsenu w osadach poflotacyjnych górnictwa miedzi (Żelazny Most i Wartowice) i górnictwa arsenu (Złoty Stok). Analizie poddano zarówno fazę stałą tych osadów jak i roztwory glebowe.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu