Show structure

Title:

Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine, 2011, T. 41, nr 2

Title in english:

Polymers in Medicine

Subject and Keywords:

medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; polimery ; narządy sztuczne ; materiały biomedyczne ; tworzywa sztuczne ; biomateriały

Description:

Kwartalnik indeksowany w Index Copernicus (4,50 pkt.) i w MEDLINE. Punktacja KBN - 4 pkt. ; Quarterly indexed in Index Copernicus (4,50 points) and indexed in MEDLINE

Publisher:

Akademia Medyczna

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

proteza naczyniowa z politetrafluoroetylenu ; proteza naczyniowa ; przebudowa zespolenia naczyniowego ; miofibroblasty ; kolagen ; makrofagi ; polimery ; soczewki kontaktowe ; wolne objętości ; anihilacja pozytonów ; matryce mukoadhezyjne ; guma taro ; metoda powierzchni odpowiedzi ; mechanizm uwalniania ; termowrażliwe nośniki leku ; prolaktyna ; działanie antyangiogenne ; temperatura przejścia fazowego zol-żel ; wstrzyknięcie do guza ; hydrożele ; hydrokortyzon ; dostępność farmaceutyczna ; parametry reologiczne ; transport membranowy ; równania Kedem-Katchalsky'ego ; współczynnik osmotyczny van’t Hoffa ; polaryzacja stężeniowa ; termodynamika sieciowa Peusnera