Object structure
Title:

Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European cohesion in the XXIst century – expectations vs. quantitative results

Creator:

Jegorow, Dorota

Subject and Keywords:

konwergencja ; nierówności społeczno-gospodarcze ; polityka spójności ; Unia Europejska ; wskaźniki polityki spójności ; convergence ; socio-economic inequalities ; cohesion policy ; European Union ; cohesion policy indicators

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 60-68

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki analizy opracowanej na bazie wybranych wskaźników polityki spójności UE sklasyfikowanych w kategorii inteligentny rozwój w układzie przestrzenno-czasowym. Materiał badawczy stanowią zasoby Eurostatu – szeregi czasowe Produktu Krajowego Brutto (na mieszkańca w parytecie siły nabywczej) i wskaźnika zatrudnienia obejmujące lata 2004-2016 dla jednostek NUTS-2. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wniosku, że systematycznemu wzrostowi wartości poszczególnych wskaźników nie towarzyszyło zmniejszanie się ich bezwzględnych różnic, a wprost przeciwnie: doszło do ich wzrostu. Wyznaczone relacje nie są dobrym prognostykiem zmian dokonujących się w zakresie polityki spójności. Brak konwergencji, przy jednoczesnych dowodach na występowanie zjawiska dywergencji, może stać się przyczyną dezintegracji europejskiej. Długotrwałe różnice w kondycji społeczno-gospodarczej regionów stanowią realne zagrożenie związane z marginalizacją, a w konsekwencji wykluczeniem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.05

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: