Object structure
Title:

Oddziaływanie polityki spójności na rozwój turystyki na obszarach górskich na przykładzie powiatu wałbrzyskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of EU cohesion policy on the development of tourism in mountain areas on the example of the Wałbrzych county

Creator:

Konopińska, Natalia

Subject and Keywords:

obszary górskie ; polityka spójności Unii Europejskiej ; turystyka ; mountain areas ; European Union cohesion policy ; tourism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 94-104

Abstrakt:

Celem artykułu jest pokazanie roli polityki spójności UE w finansowaniu projektów sprzyjających rozwojowi turystyki na obszarach górskich na przykładzie powiatu wałbrzyskiego. Rozwój turystyki na zapóźnionych obszarach górskich stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ze strony polityki spójności ze względu na zdolność turystyki do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług. Artykuł został oparty na analizie desk research danych wtórnych: raportów, sprawozdań i komunikatów oraz materiałów kartograficznych. Ze względu na dostępność i kompletność danych okres badawczy obejmuje lata 2007-2013. Badania wykazały, że skutkiem oddziaływania polityki spójności UE na zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu wałbrzyskiego był nie tylko rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, ułatwienie dostępności komunikacyjnej, rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, lecz także znaczący wzrost liczby turystów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.08

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: