Object structure

Title:

Terytorializacja polityki spójności UE - rekomendacje dla Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Territorialisation of the EU cohesion policy - recommendations for Poland

Creator:

Kwaśny, Jakub

Subject and Keywords:

polityka spójności Unii Europejskiej ; terytorializacja rozwoju ; kapitał terytorialny ; rozwój terytorialny ; zintegrowane inwestycje terytorialne ; European Union cohesion policy ; territorialisation of development ; territorial capital ; territorial development ; integrated territorial investments

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 122-130

Abstrakt:

Możliwe zmiany poziomu finansowania europejskiej polityki spójności, reforma budżetu UE, a także wzrost zamożności polskich regionów to tylko niektóre z wyzwań dla polityki spójności w Polsce po roku 2020. Celem artykułu jest przedstawienie zmian i rekomendacji – głównie dla władz publicznych – w zakresie terytorialnego ukierunkowania działań polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 r. Rosnąca rola władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu celów strategicznych, przy jednoczesnym zmniejszaniu możliwości zewnętrznego finansowania, wymusza zastosowanie bardziej efektywnych mechanizmów wdrażania unijnych polityk. Oparte na kontekście miejsca (place-based approach) podejście do interwencji, z uwzględnieniem wniosków z mijającej perspektywy, w praktyce powinno pobudzić współpracę władz lokalnych różnego typu przy planowaniu i wdrażaniu wspólnych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.11

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu