Object structure
Title:

Nowe perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2020. Wnioski dla Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New perspectives for the European Union’s cohesion policy after 2020. Applications for Poland

Creator:

Kwaśny, Jakub ; Mroczek, Arkadiusz ; Ulbrych, Marta

Subject and Keywords:

Brexit ; polityka spójności Unii Europejskiej ; rozwój regionalny ; spójność terytorialna ; European Union cohesion policy ; regional development ; territorial cohesion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 131-142

Abstrakt:

Pomimo że decyzje w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych nie zostały jeszcze podjęte, to jednak z analizy dokumentu otwierającego debatę nt. budżetu UE po 2020 r. pt. Reflection paper on the future of UE finances wynika istotne prawdopodobieństwo zmniejszenia skali środków na finansowanie polityki spójności. Takie podejście jest wynikiem konieczności realizacji nowych zadań oraz brexitu. Poza potencjalnym ograniczeniem budżetu wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza także, że wspólnotę opuści kraj, którego regiony odznaczały się stosunkowo wysokim PKB per capita. W wyniku tego wyrażony w liczbach bezwzględnych próg 75% wartości PKB per capita obniży się. Sytuacja niektórych spośród regionów kwalifikowanych dotychczas do wsparcia w ramach EFRR i EFS może się w tym zakresie pogorszyć. Kwestia ta ma znaczenie m.in. dla regionów Polski, dlatego w artykule podjęto próbę projekcji przyszłego wsparcia dla naszego kraju. Wykorzystano przy tym metodę kilku scenariuszy, co pozwala przeanalizować najbardziej prawdopodobne warianty zmian.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.12

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: