Object structure
Title:

Spójność gospodarcza krajów i regionów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic cohesion of the countries and regions of the European Union with particular emphasis of Poland

Creator:

Wilk, Kazimiera

Subject and Keywords:

rozwój regionalny ; spójność gospodarcza ; polityka spójności ; programy operacyjne ; regional development ; economic cohesion ; cohesion policy ; operational programs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536, s. 179-189

Abstrakt:

Zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionalnym jest celem interwencji finansowej Unii Europejskiej już co najmniej od 1972 r. Mimo intensyfikacji działań w tym zakresie różnice rozwojowe nadal istnieją, a nawet ulegały pogłębianiu po kolejnych rozszerzeniach Unii o kraje o niższym stopniu zaawansowania gospodarczego i o dużych zróżnicowaniach regionalnych. W perspektywie budżetowej 2014-2020 zwiększono środki wspierające rozwój krajów członkowskich i ich regionów. Nowością w polityce spójności jest zwiększenie środków pozostawionych do dyspozycji regionom. Głównym beneficjentem środków europejskich jest Polska. Środki finansowe przeznaczone na realizację regionalnych programów operacyjnych w Polsce wzrosły z 17,3 mld w okresie 2007-2013 do 31,3 mld euro w okresie 2014-2020. W artykule zbadano zmiany w poziomie rozwoju krajów członkowskich, różnice między najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami Unii oraz zmiany w rozwoju regionalnym Polski.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.536.17

Language:

pol

Relation:

Alert dla polityki spójności – gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 536

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: