Title:

Ocena zmian w trakcie rozwoju stawu łokciowego psów z zastosowaniem nowoczesnych metod obrazowania oraz ocena przydatności wybranych markerów genetycznych dysplazji

Title in english:

The assessment of changes during development of the elbow joint of dogs using modern imaging methods and the assessment of the usefulness of selected genetic markers of dysplasia

Creator:

Kubiak-Nowak, Dominika

Contributor:

Kiełbowicz, Zdzisław. Promotor

Subject and Keywords:

pies ; dysplazja stawu łokciowego ; diagnostyka obrazowa ; rentgenodiagnostyka ; tomografia komputerowa

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem pracy było: 1. Określenie częstości występowania pierwotnych przyczyn dysplazji stawu łokciowego w okresie osteogenezy u psów, 2. Wyznaczenie optymalnego wieku psów do wykonania badania rentgenowskiego i tomografii komputerowej stawu łokciowego umożliwiającego wykrycie wczesnych zmian dysplastycznych, 3. Porównanie przydatności diagnostycznej badania rentgenowskiego i tomografii komputerowej w rozpoznawaniu dysplazji stawu łokciowego w okresie rozwoju szkieletowego u psów, 4. Zastosowanie badań polimorfizmów wybranych loci genowych do określania ich związku ze zmianami dysplastycznymi stawu łokciowego u psów.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu