Show structure

Title:

Polityka społeczna w wymiarze globalnym

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The global dimension of social policy

Creator:

Kamiński, Stanisław

Subject and Keywords:

polityka społeczna ; globalizacja ; diagnoza ; cele ; podmioty ; social policy ; globalization ; diagnosis ; aims ; institutions

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 11-21

Abstrakt:

W artykule przedstawiono globalny wymiar polityki społecznej rozumianej zarówno jako dyscyplina naukowa, jak też działalność praktyczna. Przedstawiono rozwój teoretycznej refleksji nad globalnymi współzależnościami w sferze społecznej. Ukazane zostały również przykłady ilustrujące możliwości dokonywania globalnych diagnoz rzeczywistości społeczno-gospodarczej, wyznaczania celów oraz ich realizacji przez podmioty międzynarodowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu