Object structure

Title:

Polityka społeczna w integrującej się Europie – między bezpieczeństwem a niepewnością

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Social policy in integrating Europe – between security and uncertainty

Creator:

Zamorska, Katarzyna

Subject and Keywords:

integracja europejska ; bezpieczeństwo socjalne ; niepewność ; państwo opiekuńcze ; polityka społeczna ; praca ; edukacja ; European integration ; social security ; uncertainty ; welfare state ; social policy ; work ; education

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 41-55

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań, które zakłócają funkcjonowanie określonego porządku w ramach modelu polityki społecznej, funkcjonującego przez dłuższy czas w powojennej Europie. W pierwszej części zostały omówione te wartości i standardy, które składają się na europejski model socjalny. Główną jego cechą jest bezpieczeństwo, do którego Europejczycy przywiązują dużą wagę. Następnie wskazano czynniki naruszające tę konstrukcję. Do ukazania nowych form nierówności posłużono się przykładem pracy i edukacji. Całość wywodu prowadzi do konkluzji, że państwa narodowe nie są w stanie skutecznie prowadzić polityki społecznej, nieuwzględniającej rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej, aczkolwiek nie powinno to oznaczać bezkrytycznego przyjmowania wszystkiego, co eurobiurokraci zaproponują.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu