Object structure

Title:

Postrzeganie bezpieczeństwa przez mieszkańców wybranych krajów europejskich w świetle wyników europejskiego sondażu społecznego

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Perception of safety by residents of chosen European countries according to the results of European Social Survey

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo ; sondaż społeczny ; analiza statystyczna ; security ; social survey ; statistical analysis

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 148-160

Abstrakt:

W artykule poddano analizie odpowiedzi na pytania Europejskiego Sondażu Społecznego z 2008 r., które pozwalały ocenić stopień poczucia bezpieczeństwa mieszkańców krajów uczestniczących w tak obszernym międzynarodowym badaniu postaw i opinii. Rozpatrzono dane dotyczące trzech obszarów związanych z poczuciem bezpieczeństwa: bezpieczeństwo osobiste, zabezpieczenie warunków bytowych oraz brak zagrożenia atakami terrorystycznymi. Analizie poddano percepcję poziomu bezpieczeństwa w różnych aspektach oraz oceniono zmienność odpowiedzi na poszczególne pytania. Opierając się na metodzie skalowania wielowymiarowego, wskazano różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa przez mieszkańców krajów o długim stażu w strukturach unijnych i mieszkańców krajów będących członkami Unii Europejskiej od niedawna.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu