Show structure

Title:

Pewne konteksty procesów edukacji

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Education in context of professional security factors

Creator:

Stańczyk, Piotr

Subject and Keywords:

model kapitału ludzkiego ; model sygnalizacji ; model społeczeństwa prokapitalistycznego ; human capital model ; signalling model ; model the pro capitalist society

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3), s. 191-207

Abstrakt:

Zasadniczym tematem artykułu jest teoria osobowości K. Obuchowskiego. Z teorii tej dają się wyprowadzić interesujące wnioski dotyczące roli edukacji w kontekście czynników zawodowego bezpieczeństwa. Teoria ta poszerza znacząco zestaw czynników analizowanych w ekonomicznych ujęciach edukacji: modelu kapitału ludzkiego, modelu sygnalizacji, modelu społeczeństwa prokapitalistycznego. W artykule dostrzega się też zgodność teorii K. Obuchowskiego z określonymi koncepcjami zarządzania edukacją.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 1 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu