Show structure

Title:

Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w regionie jeleniogórsko-legnickim. Komunikat z badań

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Employers expectations towards secondary school former pupils in Jelenia Góra and Legnica region. Research findings

Creator:

Gilga, Krystyna

Subject and Keywords:

oczekiwania pracodawców ; korzyści i bariery współpracy ; employers expectations ; advantages and barriers of cooperation

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 91-105

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów. Badaniem objęto 1520 pracodawców z regionu jeleniogórsko- legnickiego. Podstawowe wnioski to: pracodawcy niechętnie współpracują ze szkołami, nieliczni zatrudniają absolwentów. Cechami decydującymi o ich zatrudnieniu są umiejętności praktyczne, ambicja i duża motywacja do pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu