Show structure

Title:

W kierunku modelu demokratycznej konsolidacji

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Towards the democratic consolidation paradigm

Creator:

Nowotarski, Bartłomiej

Subject and Keywords:

demokracja ; konsolidacja demokracji ; demokratyczna tranzycja ; erozja demokracji ; young democracies ; democratic consolidation ; democratic transition ; institutional design ; democratic erosion

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 176-194

Abstrakt:

Artykuł jest propozycją modelu demokratycznej konsolidacji dla państw, którym udało się opuścić totalitarne lub autorytarne piekło przeszłości, a zatem dokonać skutecznej tranzycji. Poszukiwanie takiego modelu jest ważne również dlatego, że dotychczas zaledwie 27% państw, z tych, które rozpoczęły swoją historyczną wędrówkę, skutecznie skonsolidowało demokrację. Proponowany model określa warunki demokratycznej konsolidacji oraz system instytucji publicznych umożliwiający ich osiągnięcie. Istotą modelu jest jednak głównie możliwość przeciwdziałania zjawiskom erozji młodych demokracji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu