Object structure

Title:

Programy redukcji stresu zawodowego w Polsce i innych krajach UE

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Occupational stress management interventions in Poland and other EU countries

Creator:

Mołek-Winiarska, Dorota

Subject and Keywords:

stres ; stres zawodowy ; zarządzanie stresem ; psychologia ; emocje ; stress ; occupational stress ; stress management ; prevention ; psychology

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 209-220

Abstrakt:

W krajach Unii Europejskiej prowadzi się liczne badania zarówno podłużne (od ponad 20 lat), jak i poprzeczne (obecnie we wszystkich krajach UE oraz Norwegii), dotyczące poziomu oraz skutków stresu w pracy. Wyniki tych badań wskazują, iż stres związany z pracą jest z roku na rok coraz dotkliwiej odczuwany i ma coraz większy wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie, czym jest stres zawodowy oraz jakie są jego skutki dla pracownika i organizacji. Prezentuje również różnorodne programy redukcji stresu, stosowane szeroko w niektórych krajach UE. Na koniec przedstawiono także badania polskie dotyczące znajomości i powszechności wdrożenia przedstawianych programów interwencyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu