Object structure
Title:

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem sieci Petriego i BPMN. Próba oceny metod

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business processes modeling using Petri Net and BPMN. An attempt to methods evaluation

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Kołtonowska, Alicja

Subject and Keywords:

analiza biznesowa ; model biznesowy ; sieci Petriego ; BPMN ; business analysis ; business process model ; Petri nets

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 2 (48), s. 9-18

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie wybranych metod modelowania procesów biznesowych. W pierwszej części artykułu wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z badanym problemem, takie jak analiza biznesowa, model procesu biznesowego, oraz scharakteryzowano badane metody. W drugiej części dokonano analizy porównawczej przez pryzmat czterech kryteriów oceny. Artykuł stanowi jeden z etapów prac badawczych, jakie zostały podjęte w celu stworzenia hybrydowej metody modelowania procesów biznesowych, której zadaniem jest ich wspomaganie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.2.01

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 2 (48)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: