Object structure
Title:

Działania innowacyjne w domach kultury w ujęciu modelowym

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Innovative activities at centers of culture in a model context

Creator:

Hauke, Krzysztof

Subject and Keywords:

domy kultury ; innowacyjność ; kreatywność ; przemysły kreatywne ; zarządzanie procesowe ; centres of culture ; innovation ; creativity ; creative industries ; cultural centres ; process management

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 2 (48), s. 36-53

Abstrakt:

Domy kultury to instytucje kultury, które w dobrowolny sposób powinny jednoczyć członków społeczeństwa informacyjnego przez wspólne zainteresowania. Poprzez działania w sekcjach, grupach zainteresowań tworzą się więzi społeczne. Jednak działania ukierunkowane na odbiorców społeczeństwa informacyjnego muszą w dzisiejszych czasach być innowacyjne. W artykule na podstawie przeprowadzonych badań zostanie zaproponowany ogólny model funkcjonowania domu kultury, który będzie określany jako innowacyjny. Badanie aktualnego stanu domów kultury polegało na przeanalizowaniu bieżących publikacji na temat ich funkcjonowania. Jednak to analiza zawartości informacyjnej stron WWW, bezpośrednia obserwacja, wywiady z pracownikami domów kultury, łącznie z ofertą, jaka jest skierowana do odbiorcy, przyczyniły się do wykreowania modelu współczesnego domu kultury. W kreowaniu tego modelu zostanie wykorzystane zarządzanie procesowe, przemysły kreatywne i technologia ICT

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.2.03

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 2 (48)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: