Object structure

Title:

Metody przezwyciężenia kryzysu w strefie euro na przykładzie Grecji i Irlandii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methods to overcome the crisis in the Eurozone from the experience of Greece and Ireland

Creator:

Kundera, Jarosław

Subject and Keywords:

kryzys gospodarczy w Grecji ; kryzys gospodarczy w Irlandii ; dług publiczny ; program oszczędnościowy ; economic crisis in Greece ; economic crisis in Irealand ; public debt ; savings program

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 107-119

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest analiza przyczyn kryzysu w strefie euro i metod podjętych w celu jego przezwyciężenia na podstawie doświadczeń krajów najbardziej dotkniętych kryzysem. Analiza dotychczasowych reform przeprowadzanych w strefie euro uwzględnia doświadczenia Grecji i Irlandii, dwu krajów z tzw. krajów PIGS znacznie różniących się pod względem otwartości zewnętrznej i udziału sektora publicznego w gospodarce. Chociaż kryzys w strefie euro zwalczano w tych krajach głównie klasycznymi metodami krótkookresowej interwencji, to efektywna polityka antykryzysowa wymagała również przeprowadzenia głębokich działań strukturalnych oraz skoordynowanej polityki gospodarczej w ramach UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu