Title:

Wpływ chelatu żelaza ma parametry metaboliczne, immunologiczne i produkcyjne cieląt

Title in english:

Effect of iron chelate on metabolic, immunological and production parameters in calves

Creator:

Budny-Walczak, Anna

Contributor:

Kupczyński, Robert. Promotor

Subject and Keywords:

cielęta ; parametry produkcyjne ; gospodarka żelazowa ; parametry hematologiczne ; chelaty

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem badań była ocena chelatów białkowo-mineralnych zastosowanych w żywieniu cieląt: i) jako dodatek funkcjonalny do preparatów mlekozastępczych, ii) stanowiąc dodatkową suplementację przy systemie tradycyjnym opartym na mleku pełnym. Badania wykonano na cielętach rasy holsztyńsko-fryzyjskiej n = 27 w doświadczeniu 1 oraz n = 20 w doświadczeniu 2.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu