Object structure

Title:

Doświadczenia w nauczaniu na odległość na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Experiences in distance learning at the Faculty of Management at the Czestochowa University of Technology

Creator:

Dudek, Dariusz

Subject and Keywords:

e-learning ; blended learning ; nauczanie na odległość ; online learning

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 3 (49), s. 50-64

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest problematyka funkcjonowania i rozwoju zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w latach 2011-2018. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia we wspomaganiu tradycyjnych form nauczania. Szczegółowo omówiono proces transformacji zdalnego nauczania realizowanego na Politechnice Częstochowskiej. Omówiono procedurę przygotowania i prowadzenia kursów e-learningowych, koncentrując się na elementach niezbędnych przy tworzeniu i implementacji materiałów dydaktycznych. W analizowanym okresie zaprezentowano dynamikę zmian i wzrost zainteresowania tą formą nauczania. Scharakteryzowano czynniki wpływające na jakość zdalnego systemu nauczania. Ponadto zwrócono uwagę na zwiększenie znaczenia e-learningu w kontekście rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych. Na zakończenie opisano wyzwania oraz możliwości dalszego rozwoju e-learningu na uczelni

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.3.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 3 (49)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu