Title:

Otrzymywanie oksymów flawonoidów i ich wybrane właściwości biologiczne

Title in english:

Obtaining of flavonoid oximes and their selected biological properties

Creator:

Potaniec, Bartłomiej

Contributor:

Anioł, Mirosław. Promotor

Subject and Keywords:

flawonoidy ; oksymy ; właściwości przeciwnowotworowe ; właściwości przeciwmikrobiologiczne

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy było otrzymanie flawonoidów chmielu oraz biblioteki 4'-fenylochalkonów, które następnie poddano przekształceniu polegającemu na wymianie grupy karbonylowej na oksymową, w celu pozyskania związków o większej aktywności biologicznej. Wyjściowe związki, jak i ich oksymowe pochodne, poddano badaniom aktywności przeciw- drobnoustrojowej, przeciwnowotworowej oraz przeciwutleniającej.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu